Installationer

Vi erbjuder helhetslösningar, inom tele, data och kommunikationsnät, anpassade utifrån varje enskild kund.
Projektering, kabeldragning, installation och konfigurering. Klart att använda när vi lämnar projektet.

Fastighetsnät tele
Fastighetsnät Cat6
Fastighetsnät fiber
Trådlösa nätverk
Kameraövervakning

Felsökning

Alla former av tele och datanät både för privatkunder och företag oftast inom 24 tim.

Service och underhåll

Har du ett serviceavtal finns vi tillhands direkt.