WM Telecom utför specialisttjänster inom telefoni, bredband och nätverk för företag i Skåne. Vi installerar nätverk, gör felsökningar på befintliga installationer och renoverar och uppgraderar när det behövs.

Vi är medvetna om att tid är en bristvara i arbetslivet idag och att vi är totalt beroende av att telefoni och internetuppkopplingar fungerar som de ska. Vi gör därför alltid vårt yttersta för att komma ut till er så snabbt som det bara är möjligt för att åtgärda era problem.

WM Telecom har idag åtta anställda medarbetare varav fyra har ca 15 års erfarenhet av branschen. Vi jobbar idag med några stora återkommande kunder sedan flera år, samtidigt som vi rycker ut och utför installationer åt nya kunder eller hjälper till vid uppgraderingar, flytt av verksamheter samt gör omfattande felsökningar när det inte fungerar som det ska.

Vi har ett nära samarbete med företag som ger oss bra priser på både hårdvara och mjukvara.